آرزوهای یک دختر

از بچگی تا الان هیچوقت نشد اونطور که دوست داشتم مثل یه دختر زندگی کنم ، وقتی هم که داشتم سعی میکردم اطرافیانم بدجور زمینم زدن. از بچگی تا الان روزهای خوبی رو تجربه نکردم. آدم هایی که فکر میکردم خوبن بد ازآب دراومدن و این خیلی منو عوض کرد. وقتی رویاها و آرزوهای کودکانه یه دختر نابود میشه چی از اون باقی میمونه؟. وقتی یه دختر همه ی زندگی آیندش رو بخاطر یه نفر کنار میذاره ، وقتی با همه ی نبودن ها و محدودیت های رابطشون میسازه اون دختر دیگه تو زندگیش هیچ چیزی برای ازدست دادن نداره. وقتی روزها در حسرت دیدن مردش بمونه ، وقتی حتی نتونه تو خیابون دستشو بگیره وقتی حتی نتونه به هیچ آینده ای با اون فکر کنه ، واقعا اون دختر توی یه درد و رنج زیاده که داره نابودش میکنه. وقتی حتی نمیتونه به اونی که دوستش داره بگه چقدر شرایط براش سخت میگذره یعنی اون دختر خیلی تنها و بی کسه. من خیلی تنها و بی کسم...


منبع این نوشته : منبع
دختر ,خیلی ,خیلی تنها